Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:prolog:pllib:merge_sort_2 [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Merge sort 2 ======
 +{{tag> sorting algorithms recursion}}
 +===== Description =====
 +Program implements merge sort algorithm.
 +
 +**Source**: ​ PrologTutorial (on-line tutorial)
 +===== Download =====
 +Program source code: {{merge_sort_2.pl}}
 +===== Listing =====
 +<code prolog>
 +mergesort([],​[]). ​   /* covers special case */
 +mergesort([A],​[A]).
 +mergesort([A,​B|R],​S) :​-  ​
 +   ​split([A,​B|R],​L1,​L2),​
 +   ​mergesort(L1,​S1),​
 +   ​mergesort(L2,​S2),​
 +   ​mymerge(S1,​S2,​S).
 +
 +split([],​[],​[]).
 +split([A],​[A],​[]).
 +split([A,​B|R],​[A|Ra],​[B|Rb]) :-  split(R,​Ra,​Rb).
 +
 +mymerge(A,​[],​A).
 +mymerge([],​B,​B).
 +mymerge([A|Ra],​[B|Rb],​[A|M]) :-  A =< B, mymerge(Ra,​[B|Rb],​M).
 +mymerge([A|Ra],​[B|Rb],​[B|M]) :-  A > B,  mymerge([A|Ra],​Rb,​M).
 +
 +% ?- mergesort([4,​3,​6,​5,​9,​1,​7],​S).
 +% S=[1,​3,​4,​5,​6,​7,​9]
 +</​code>​
 +===== Comments =====
  
pl/prolog/pllib/merge_sort_2.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0