Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:prolog:pllib:meta_interpreter_2 [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Meta interpreter 2 ======
 +{{tag>​metainterpreter trees proof}}
 +===== Description =====
 +A meta-interpreter for building a proof tree
 +
 +**Source**: ​ The Art of Prolog
 +===== Download =====
 +Program source code: {{meta_interpreter_2.pl}}
 +===== Listing =====
 +<code prolog>
 +/​*  ​
 +   ​solve(Goal,​Tree) :-        
 + Tree is a proof tree for Goal given the program ​
 + defined by clause/2.
 +*/
 +    solve(true,​true) :- !.
 +    solve((A,​B),​(ProofA,​ProofB)) :- !,
 +       ​solve(A,​ProofA),​ solve(B,​ProofB).
 +    solve(A,​(A:​-builtin)) :- builtin(A), !, A.
 +    solve(A,​(A:​-Proof)) :-
 +       ​clause(A,​B),​ solve(B,​Proof).
 +
 +% Program 17.8 A meta-interpreter for building a proof tree
 +</​code>​
 +===== Comments =====
  
pl/prolog/pllib/meta_interpreter_2.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0