Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:prolog:pllib:water_jugs [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Water jugs ======
 +{{tag>​problem_solving}}
 +===== Description =====
 +Solving the water jugs problem.
 +
 +**Source**: ​ The Art of Prolog
 +===== Download =====
 +Program source code: {{water_jugs.pl}}
 +===== Listing =====
 +<code prolog>
 + /* Problem Solving :- Water Jugs Problem */
 +
 + initial_state(jugs,​jugs(0,​0)).
 +
 +     ​final_state(jugs(4,​V2)). ​           ​
 +     ​final_state(jugs(V1,​4)).
 +
 +     ​move(jugs(V1,​V2),​fill(1)).  ​       ​
 +     ​move(jugs(V1,​V2),​fill(2)).
 +     ​move(jugs(V1,​V2),​empty(1)).
 +     ​move(jugs(V1,​V2),​empty(2)).
 +     ​move(jugs(V1,​V2),​transfer(2,​1)).
 +     ​move(jugs(V1,​V2),​transfer(1,​2)).
 +
 +     ​update(jugs(V1,​V2),​fill(1),​jugs(C1,​V2)) :- capacity(1,​C1).
 +     ​update(jugs(V1,​V2),​fill(2),​jugs(V1,​C2)) :- capacity(2,​C2).
 +     ​update(jugs(V1,​V2),​empty(1),​jugs(0,​V2)).
 +     ​update(jugs(V1,​V2),​empty(2),​jugs(V1,​0)).
 +     ​update(jugs(V1,​V2),​transfer(2,​1),​jugs(W1,​W2)) :-
 + capacity(1,​C1),​
 + Liquid is V1 + V2,
 + Excess is Liquid - C1,
 + adjust(Liquid,​Excess,​W1,​W2).
 +     ​update(jugs(V1,​V2),​transfer(1,​2),​jugs(W1,​W2)) :-
 + capacity(2,​C2),​
 +        Liquid is V1 + V2,
 +        Excess is Liquid - C2,
 +        adjust(Liquid,​Excess,​W2,​W1).
 +
 +     ​adjust(Liquid,​ Excess,​Liquid,​0) :- Excess =< 0.
 +     ​adjust(Liquid,​Excess,​V,​Excess) :- Excess > 0, V is Liquid - Excess.
 +
 +     ​legal(jugs(V1,​V2)).
 +
 +     ​capacity(1,​8).
 +     ​capacity(2,​5).
 +
 +%  Program 20.3    Solving the water jugs problem
 +
 +</​code>​
 +===== Comments =====
  
pl/prolog/pllib/water_jugs.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0