package MachineLearning;
 
/**
 * Typ wyliczeniowy oznaczający poszczególne dni tygodnia
 * @author Angello
 *
 */
public enum Days {
	monday,
	tuesday,
	wednesday,
	thursday,
	friday,
	saturday,
	sunday
}
pl/miw/miw08_rbs_ml/days.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0