package MachineLearning;
 
import java.util.*;
 
/**
 * Klasa reprezentująca liść drzewa decyzyjnego
 * @author Angello
 *
 */
public class TermostatLeaf
{
	protected Integer m_category;
	protected ArrayList<Integer> m_P;
 
	/**
	 * Konstruktor
	 * @param category
	 * @param P
	 */
	public TermostatLeaf(Integer category, ArrayList<Integer> P)
	{
		m_category = category;
		this.p( P);
	}
 
	public TermostatLeaf()
	{
	}
 
	/**
	 * Zwraca kategorię dla danego liścia
	 * @return Indeks kategorii
	 */
	public Integer category()
	{
		return m_category;
	}
 
	/**
	 * Ustawia kategorię danego węzła
	 * @param category
	 */
	public void category(Integer category)
	{
		m_category = category;
	}
 
	public ArrayList<Integer> p()
	{
		return m_P;
	}
 
	public void p(ArrayList<Integer> p)
	{
		m_P = new ArrayList<Integer>( p);
	}
 
	/**
	 * Zwraca kategorię
	 * @param attributes
	 * @return
	 */
	public Integer getCategory(Object[] attributes)
	{
		return m_category;
	}
 
	/**
	 * Tworzy bardziej przejrzystą strukturę drzewa
	 * @return
	 */
	public ShowedNode showTree()
	{
		ShowedNode node = new ShowedNode();
		node.P = new Integer[m_P.size()];
		m_P.toArray(node.P);
		node.Category = this.category();
		return node;
	}
}
pl/miw/miw08_rbs_ml/termostatleaf.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0