Opis

Grzegorz Dydo-Rożniecki, email: <grzegorz.rozniecki(at)gmail.com>

Test the new version of HQEd.

Check quality, test, update manual, code and funcionality audit, in wiki description and s5 presentation.

Spotkania

20090225

20090423

20090528

Dokumentacja podana w linku jest nieaktualna. Projekt kompiluje się pod Linuksem (Ubuntu 9.04, Fedora 10).

Projekt

Projekt

Do wykonania

Audyt kodu

 • Przetłumaczenie komentarzy w j. polskim na j. angielski.
 • Dostosowanie formatu komentarzy do formatu obsługiwanego przez doxygen.
  • komentowanie parametrów funkcji: \param nawa_parametru - opis (nazwa parametru bez typu!)
 • Usunięcie wszystkich możliwych ostrzeżeń podczas kompilacji.
  • unused variable
  • conversion warnings
  • inne
  • Tutaj należy uważać gdyż w niektórych momentach kod jest bardzo czuły na wszelkie zmiany.
 • Sprawdzenie informacji zawartych w nagłówkach plików (nazwa pliku, klasy, daty).

Testowanie HQed

 • Zadanie polega na dprawdzeniu poprawności działania narzędzia.
 • Testowanie powinno zostać zrealizowane na dwa sposoby:
  • Testowanie modelowania systemów od podstaw:
   • Zamodelować od początku system Thermostat.
   • Zamodelować od początku system ATM.
   • Oraz inne dostępne.
   • Nowe pliki wrzucamy na wiki z wyraźnym zanzaczeniem że są nowe.
  • Należy zwrócić uwagę na:
   • Ograniczenia narzędzia - czego nie da się zrobić co jest przewidziane w specyfikacji XTT.
   • Czy proces modelowania przebiega poprawnie:
    • Czy i ewentualnie w jakich sytuacjach narzędzie umożliwia wprowadzenie niepoprawnych danych.
    • Czy i ewentualnie w jakich sytuacjach narzędzie uniemozliwia wprowadzenie poprawnych danych.
  • Testowanie na gotowych modelach:
   • Należy wykorzystać modele z poprzedniego punktu, oraz inne dostępne.
   • Testowanie powinno polegać na:
    • Próbie edycji poszczególnych elementów modelu:
     • Należy sprawdzić czy po edycji poszczególnych parametrów, właściwości danego obiektu narzędzie odpowiednio sygnalizuje, bądź przestaje sygnalizować anomalie. Przykładowo:
      • Dla atrybutu możemy zmienić: typ, nazwę, klasę, relację, itp.
      • Dla typu możemy zmienić: dziedzinę, rodzaj ograniczeń. Dodatkowo dla typów symbolicznych uporządkowanych kolejność elementów.
      • W tabelach należy manipulować kolumnami i wierszami (dodawać, usuwać, zamieniać, zmieniać konteksty, itp), zmieniać typ tabeli.
      • W komórce należy zmienić działanie, zmieniać typy zwracane na poszczególnych poziomach.
     • Przykładowo:
      • Po zmianie typu atrybutu (np. z symbliczonego na liczbowy) narzędzie powinno wyświetlić informacje o niezgodności typów zwracanego i oczekiwanego.
      • Po zmianie relacji atrybutu z internal na output, narzędzie powinno wyświetlić informacje o nieprawidłowym użyciu atrybutu w kolumnach kontekstu warunkowego w których ten atrybut się znajduje.
    • Testowaniu zapisu i odczytu z pliku:
     • Prostych i złożonych modeli.
     • Złożonych (zagnieżdżonych) wyrażeń w komórkach.
    • Testowaniu generowania kodu PROLOGU:
     • Czy kod jest poprawny składniowo, czy jest uruchamialny przez HeaRT.
     • Czy kod jest poprawny pod względem semantycznym z modelem XTT.

Sprawozdanie

Prezentacja

Materiały

Dostęp do CVS HQeD

CVS Access

The code in currently in the CVS at charon. It has a restricted access. One has to be in the hades group. This includes the team working on tools and examples.

To check out, use:

export CVSROOT=:ext:kinio@charon.ia.agh.edu.pl/mnt/cvs/cvs-hades
export CVS_RSH=ssh
cvs co hqed

Put your user name instead of kinio.

CVS OnLine

See On line HaDeS CVS

Log in with the same user/password as in wiki, you need to be in the appropriate cvs group at charon for this to work!

Doxy OnLine

The DoxyGen doc for Hqed, automagically regenereted while you sleep :-) Log in with the same user/password as in wiki, you need to be in the appropriate cvs group at charon for this to work!

pl/miw/2009/miw09_hqed_audit_2.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0