Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:2009:miw09_semweb_rdfstore [2009/07/07 12:08]
jsi08
pl:miw:2009:miw09_semweb_rdfstore [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 536: Linia 536:
  
 ===== Przykłady użycia ===== ===== Przykłady użycia =====
 +Przykłady opierają się na dbpedii.
 +
 +  * Obiekty połorzone w pobliżu Krakowa:
 +<​code>​
 +SELECT ?subject ?label ?lat ?long WHERE {
 +<​http://​dbpedia.org/​resource/​Krak%C3%B3w>​ geo:lat ?myLat .
 +<​http://​dbpedia.org/​resource/​Krak%C3%B3w>​ geo:long ?myLong .
 +?subject geo:lat ?lat.
 +?subject geo:long ?long.
 +?subject rdfs:label ?label.
 +FILTER(xsd:​float(?​lat) - xsd:​float(?​myLat) <= 0.05 &&
 +xsd:​float(?​myLat) - xsd:​float(?​lat) <= 0.05 &&
 +xsd:​float(?​long) - xsd:​float(?​myLong) <= 0.05 &&
 +xsd:​float(?​myLong) - xsd:​float(?​long) <= 0.05 &&
 +(lang(?​label) = "​en"​ || lang(?​label) = "​pl"​)).
 +}
 +</​code>​
 +[[http://​dbpedia.org/​snorql/?​query=SELECT+%3Fsubject+%3Flabel+%3Flat+%3Flong+WHERE+{%0D%0A%3Chttp%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FKrak%25C3%25B3w%3E+geo%3Alat+%3FmyLat+.%0D%0A%3Chttp%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FKrak%25C3%25B3w%3E+geo%3Along+%3FmyLong+.%0D%0A%3Fsubject+geo%3Alat+%3Flat.%0D%0A%3Fsubject+geo%3Along+%3Flong.%0D%0A%3Fsubject+rdfs%3Alabel+%3Flabel.%0D%0AFILTER(xsd%3Afloat(%3Flat)+-+xsd%3Afloat(%3FmyLat)+%3C%3D+0.05+%26%26%0D%0Axsd%3Afloat(%3FmyLat)+-+xsd%3Afloat(%3Flat)+%3C%3D+0.05+%26%26%0D%0Axsd%3Afloat(%3Flong)+-+xsd%3Afloat(%3FmyLong)+%3C%3D+0.05+%26%26%0D%0Axsd%3Afloat(%3FmyLong)+-+xsd%3Afloat(%3Flong)+%3C%3D+0.05+%26%26%0D%0A(lang(%3Flabel)+%3D+%22en%22+||+lang(%3Flabel)+%3D+%22pl%22)).%0D%0A}%0D%0A|wynik]]
 +
 +  * Uniwersytety w Krakowie:
 +<​code>​
 +SELECT ?subject ?label ?lat ?long 
 +WHERE {
 +     ?​subject rdfs:label ?label.
 +     ?​subject dbpprop:​city <​http://​dbpedia.org/​resource/​Krak%C3%B3w>​.
 + ?subject rdf:type <​http://​dbpedia.org/​ontology/​University>​.
 + FILTER (
 + (lang(?​label) = "​en"​ || lang(?​label) = "​pl"​)
 + ).
 + OPTIONAL {
 +    ?subject geo:lat ?lat.
 + ?subject geo:long ?long.
 + }
 +}
 +</​code>​
 +[[http://​dbpedia.org/​snorql/?​query=SELECT+%3Fsubject+%3Flabel+%3Flat+%3Flong+%0D%0AWHERE+{%0D%0A+++++%3Fsubject+rdfs%3Alabel+%3Flabel.%0D%0A+++++%3Fsubject+dbpprop%3Acity+%3Chttp%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FKrak%25C3%25B3w%3E.%0D%0A%09%3Fsubject+rdf%3Atype+%3Chttp%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fontology%2FUniversity%3E.%0D%0A%09+FILTER+(%0D%0A%09(lang(%3Flabel)+%3D+%22en%22+||+lang(%3Flabel)+%3D+%22pl%22)%0D%0A%09).%0D%0A%09OPTIONAL+{%0D%0A++++%3Fsubject+geo%3Alat+%3Flat.%0D%0A%09%3Fsubject+geo%3Along+%3Flong.%0D%0A%09}%0D%0A}%0D%0A|wynik]]
 +
 +  * Obiekty powiązane z Krakowem:
 +<​code>​
 +SELECT ?subject ?label ?lat ?long ?type
 +WHERE {
 +     ?​subject rdfs:label ?label.
 +     ?​subject dbpprop:​city <​http://​dbpedia.org/​resource/​Krak%C3%B3w>​.
 + ?subject rdf:type ?type.
 + FILTER (
 + (lang(?​label) = "​en"​ || lang(?​label) = "​pl"​)
 + ).
 + OPTIONAL {
 +    ?subject geo:lat ?lat.
 + ?subject geo:long ?long.
 + }
 +}
 +</​code>​
 +[[http://​dbpedia.org/​snorql/?​query=SELECT+%3Fsubject+%3Flabel+%3Flat+%3Flong+%3Ftype%0D%0AWHERE+{%0D%0A+++++%3Fsubject+rdfs%3Alabel+%3Flabel.%0D%0A+++++%3Fsubject+dbpprop%3Acity+%3Chttp%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FKrak%25C3%25B3w%3E.%0D%0A%09%3Fsubject+rdf%3Atype+%3Ftype.%0D%0A%09+FILTER+(%0D%0A%09(lang(%3Flabel)+%3D+%22en%22+||+lang(%3Flabel)+%3D+%22pl%22)%0D%0A%09).%0D%0A%09OPTIONAL+{%0D%0A++++%3Fsubject+geo%3Alat+%3Flat.%0D%0A%09%3Fsubject+geo%3Along+%3Flong.%0D%0A%09}%0D%0A}%0D%0A|wynik]]
 +
 +  * Polscy piłkarze:
 +<​code>​
 +SELECT DISTINCT ?name ?type
 +WHERE {
 +    ?subject ?func <​http://​dbpedia.org/​resource/​Poland>​.
 + ?func rdfs:label ?type.
 +    ?subject foaf:name ?name .
 +    ?subject rdf:type <​http://​dbpedia.org/​ontology/​FootballPlayer>​.
 +}
 +</​code>​
 +[[http://​dbpedia.org/​snorql/?​query=SELECT+DISTINCT+%3Fname+%3Ftype%0D%0AWHERE+{%0D%0A++++%3Fsubject+%3Ffunc+%3Chttp%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FPoland%3E.%0D%0A%09%3Ffunc+rdfs%3Alabel+%3Ftype.%0D%0A++++%3Fsubject+foaf%3Aname+%3Fname+.%0D%0A++++%3Fsubject+rdf%3Atype+%3Chttp%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fontology%2FFootballPlayer%3E.%0D%0A}%0D%0A|wynik]]
 +
 +  * Osoby powiązane z Berlinem:
 +<​code>​
 +SELECT ?name ?type ?ffa ?fff
 +WHERE {
 +    ?subject ?func <​http://​dbpedia.org/​resource/​Berlin>​.
 + ?func rdfs:label ?type.
 +    ?subject foaf:name ?name .
 +    ?subject rdf:type <​http://​dbpedia.org/​ontology/​Person>​.
 + ?subject rdf:type ?ffa.
 + ?ffa rdfs:label ?fff.
 +}
 +</​code>​
 +[[http://​dbpedia.org/​snorql/?​query=SELECT+%3Fname+%3Ftype+%3Fffa+%3Ffff%0D%0AWHERE+{%0D%0A++++%3Fsubject+%3Ffunc+%3Chttp%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FBerlin%3E.%0D%0A%09%3Ffunc+rdfs%3Alabel+%3Ftype.%0D%0A++++%3Fsubject+foaf%3Aname+%3Fname+.%0D%0A++++%3Fsubject+rdf%3Atype+%3Chttp%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fontology%2FPerson%3E.%0D%0A%09%3Fsubject+rdf%3Atype+%3Fffa.%0D%0A%09%3Fffa+rdfs%3Alabel+%3Ffff.%0D%0A}%0D%0A|wynik]]
  
  
pl/miw/2009/miw09_semweb_rdfstore.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0