Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:2009:piw09_hades_2 [2009/06/16 01:45]
piw09
pl:miw:2009:piw09_hades_2 [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 2: Linia 2:
  
 Grupa: Grupa:
-  * Radosław Chmielarz <​radoslaw.chmielarz@gmail.com>​ +  * Radosław Chmielarz <​radoslaw.chmielarz ​[malpa] ​gmail.com>​ 
-  * Piotr Kania <​piokania@gmail.com>​+  * Piotr Kania <​piokania ​[malpa] ​gmail.com>​
  
 ===Cel projektu=== ===Cel projektu===
Linia 24: Linia 24:
   - Varda: generacja xttml   - Varda: generacja xttml
   - HQeD: wczytanie modelu XTT i uzupełnienie reguł.   - HQeD: wczytanie modelu XTT i uzupełnienie reguł.
 +  - HQeD: wczytanie przykładowego modelu XTT i wprowadzenie pewnych zmian
 +  - HeART: wczytać przykładowy model
  
 ===Varda=== ===Varda===
Linia 33: Linia 35:
   * Nawet mimo tego że wczytywany plik wywołuje komunikat błędu "​Loading error: Parse error at line 1, column 2: error occurred while parsing element"​ program wyświetla komunikat "​Loading finished"​.   * Nawet mimo tego że wczytywany plik wywołuje komunikat błędu "​Loading error: Parse error at line 1, column 2: error occurred while parsing element"​ program wyświetla komunikat "​Loading finished"​.
   * Podczas próby przesunięcia tabeli pojawia się błąd z translacją pozycji myszki. Na początku przytrzymujemy klawisz myszy na tabeli, a po poruszaniu myszką kursor nie wskazuje już na środek elementu tylko na puste pole w pobliżu tabeli. [[https://​hekate.ia.agh.edu.pl/​webtrac/​hades/​trac.vc/​tktview?​tn=29,​1|ticket #29]]   * Podczas próby przesunięcia tabeli pojawia się błąd z translacją pozycji myszki. Na początku przytrzymujemy klawisz myszy na tabeli, a po poruszaniu myszką kursor nie wskazuje już na środek elementu tylko na puste pole w pobliżu tabeli. [[https://​hekate.ia.agh.edu.pl/​webtrac/​hades/​trac.vc/​tktview?​tn=29,​1|ticket #29]]
 +  * Types -> Type Manager -> New.. -> Primitive type based: symbolic; Type of constraints:​ domain -> Edit domain -> Add new item -> Get value... -> po wprowadzeniu jakiegokolwiek ciągu znaków i zatwierdzeniu '​Current value' nadal wskazuje na NULL.[[https://​hekate.ia.agh.edu.pl/​webtrac/​hades/​trac.vc/​tktview?​tn=30,​1|ticket #30]]
 +  * Types -> Type Manager -> New.. -> Primitive type based: integer; Type of constraints:​ domain -> Edit domain -> Add new item -> Special values:MAX -> powoduje komunikat błędu "​Incorrect number format. Check length and scale parameters. Error has been caused by value: 999999999."​.[[https://​hekate.ia.agh.edu.pl/​webtrac/​hades/​trac.vc/​tktview?​tn=31,​1|ticket #31]]
 +  * Types -> Type Manager -> New.. -> Primitive type based: integer; Type of constraints:​ domain -> Edit domain -> Add new item -> Special values:MIN -> powoduje komunikat błędu "​Incorrect number format. Check length and scale parameters. Error has been caused by value: -999999999."​.[[https://​hekate.ia.agh.edu.pl/​webtrac/​hades/​trac.vc/​tktview?​tn=32,​1|ticket #32]]
 +  * Types -> Type Manager -> New.. -> Type of constraints:​ domain -> Edit domain -> Add new item -> Type of value:​Range,​ From -> Get value.. lub zmiana Special type -> powoduje komunikat błędu "​Incorrect value type. The extreme value of range can not be equal to '​NULL'​ or '​ANY'​."​.[[https://​hekate.ia.agh.edu.pl/​webtrac/​hades/​trac.vc/​tktview?​tn=33,​1|ticket #33]]
 +  * Attribute manager -> Attribute list -> Elementy nie są posortowane i kiedy nastąpi jakaś ich zmiana przy pomocy "Edit current"​ zmieniają swoje miejsce na liście.
 +  * Cell editor -> Expression Editor -> Kiedy do wyboru w "​Function name" mamy tylko jedną wartość, opcja ta mogłaby ustawiać się domyślnie.
 +  * Nieuzupełnione komórki w tabelce podkreśliły się na kolor czerwony, potem nastąpiła zmiana typów kolumn, po poprawnym wypełnieniu wcześniej utworzonych wierszy nie zmieniły koloru.[[https://​hekate.ia.agh.edu.pl/​webtrac/​hades/​trac.vc/​tktview?​tn=34,​1|ticket #34]]
 +  * Cell editor -> Expression Editor -> Type of value definition: Expression -> Edit... -> Nie ma żadnego dostępnego wyboru w "​Function name" [[https://​hekate.ia.agh.edu.pl/​webtrac/​hades/​trac.vc/​tktview?​tn=35,​1|ticket #35]]
 +  * File -> Export TPH diagram -> nie ma rozwijanego menu. [[https://​hekate.ia.agh.edu.pl/​webtrac/​hades/​trac.vc/​tktview?​tn=36,​1|ticket #36]]
 +  * File -> Export Scene view -> Export scene to... -> Nie dodaje do nazwy pliku rozszerzenia (//*.svg, *.bmp, itp.//) [[https://​hekate.ia.agh.edu.pl/​webtrac/​hades/​trac.vc/​tktview?​tn=37,​1|ticket #37]]
 +  * View -> Adapt scene size -> Nie powoduje żadnych zmian w widoku [[https://​hekate.ia.agh.edu.pl/​webtrac/​hades/​trac.vc/​tktview?​tn=38,​1|ticket #38]]
 +  * Przykładowe modele XTTML przy wczytaniu powodują błąd "​Loading error: the xml version is not supported or not specified"​
 +  * Po wczytaniu modelu XTTML i wskazaniu tabeli, a następnie "Edit attribute"​ program wyrzuca Segmentation fault. [[https://​hekate.ia.agh.edu.pl/​webtrac/​hades/​trac.vc/​tktview?​tn=39,​1|ticket #39]]
 ===HeART=== ===HeART===
 +  * Brak prawa wykonywalności dla pliku //heart// w paczce {{:​hekate:​heart-m1.tar.gz}} ​
 +  * Z powodu braku dokumentacji nie mogliśmy dojść do tego w jakim formacie podawać stany początkowe i tabele. Dlatego ograniczyliśmy się do uruchomienia komendy //gox.// i sprawdzenia czy program nie wyrzuci jakiegoś wyjątku.
 ===Wnioski z testów=== ===Wnioski z testów===
   * Brak aplikacji wspomagającej interaktywnie proces tworzenia modelu ARD. Można co prawda zapisać wszystko w czytelnym formacie Prologa, ale brak jest tutaj tej graficznej wizualizacji która pojawia się na stronach wiki opisujących przypadki testowe (w sekcji Directed Conceptual Design). Wizualizacje te można przeprowadzić dopiero **po** utworzeniu modelu, co nie pomaga w samym procesie tworzenia.   * Brak aplikacji wspomagającej interaktywnie proces tworzenia modelu ARD. Można co prawda zapisać wszystko w czytelnym formacie Prologa, ale brak jest tutaj tej graficznej wizualizacji która pojawia się na stronach wiki opisujących przypadki testowe (w sekcji Directed Conceptual Design). Wizualizacje te można przeprowadzić dopiero **po** utworzeniu modelu, co nie pomaga w samym procesie tworzenia.
 +  * Wprowadzanie danych do tabel XTT w narzędziu HQeD przy pomocy kolejno zagnieżdżonych menu jest bardzo męczące. Brakuje możliwości edycji wartości komórek tabeli bezpośrednio tak jak np. w Excelu. Dzięki temu można byłoby np. kopiować poprzednio wpisane dane.
 +  * Projektowi zdecydowanie przydałaby się dokumentacja użytkownika. Np. nie jest jasne w jaki sposób powinny być tworzone reguły XTT w programie HQeD. Opisy przykładów które są na stronie nie pokrywają się z tym jak działają aktualne wersje. Przykładowo tabele inicjujące nie mogą mieć teraz wartości warunkowych (czyli np. jeśli ostatnia_litera_imienia := a to plec := kobieta).
  
  
pl/miw/2009/piw09_hades_2.1245109533.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:58 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0