To jest stara wersja strony!


HaDEsTestDrive

Grupa:

Cel projektu

Celem projektu jest przetestowania działania aplikacji wchodzących w skład systemu Hekate. Testowanie ma obejmować zarówno ogólne uwagi na temat programów jak i ewentualne błędy jakie mogą powstać przy tworzeniu reguł biznesowych.

Do testów wykorzystaliśmy następujące przykłady:

Scenariusz testowy

 1. Varda: sprawdzenie poprawności graficznej reprezentacji modelu ARD i XTT (sar, shi, hic, tic, sxt, pxt)
 2. Varda: utworzenie xml'a
 3. HJeD: refaktoring atrybutów
 4. HJeD: zapisanie w formacie Prolog'a i Xml
 5. Varda: sprawdzenie poprawności wygenerowanych plików zgodnie z krokiem 1.
 6. Varda: generacja xttml
 7. HQeD: wczytanie modelu XTT i uzupełnienie reguł.

Varda

 • Brak komend do rozwinięcia drzewa ARD, po tym jak użyje się już komend zwijających model (hic. i tic.).

HJEd

 • Podczas używania kontrolki „increase nodes distance' dla TPH gałęzie drzewa cały czas zmieniają stronę po której się znajdują względem swoich poprzedników, całkiem jak przy użyciu 'Tree Layout'.
 • Brak opcji cofania operacji przy refactoringu atrybutów.

HQED

 • Nawet mimo tego że wczytywany plik wywołuje komunikat błędu „Loading error: Parse error at line 1, column 2: error occurred while parsing element” program wyświetla komunikat „Loading finished”.
 • Podczas próby przesunięcia tabeli pojawia się błąd z translacją pozycji myszki. Na początku przytrzymujemy klawisz myszy na tabeli, a po poruszaniu myszką kursor nie wskazuje już na środek elementu tylko na puste pole w pobliżu tabeli. ticket #29
 • Types → Type Manager → New.. → Primitive type based: symbolic; Type of constraints: domain → Edit domain → Add new item → Get value… → po wprowadzeniu jakiegokolwiek ciągu znaków i zatwierdzeniu 'Current value' nadal wskazuje na NULL.ticket #30
 • Types → Type Manager → New.. → Primitive type based: integer; Type of constraints: domain → Edit domain → Add new item → Special values:MAX → powoduje komunikat błędu „Incorrect number format. Check length and scale parameters. Error has been caused by value: 999999999.”.ticket #31
 • Types → Type Manager → New.. → Primitive type based: integer; Type of constraints: domain → Edit domain → Add new item → Special values:MIN → powoduje komunikat błędu „Incorrect number format. Check length and scale parameters. Error has been caused by value: -999999999.”.ticket #32

HeART

Wnioski z testów

 • Brak aplikacji wspomagającej interaktywnie proces tworzenia modelu ARD. Można co prawda zapisać wszystko w czytelnym formacie Prologa, ale brak jest tutaj tej graficznej wizualizacji która pojawia się na stronach wiki opisujących przypadki testowe (w sekcji Directed Conceptual Design). Wizualizacje te można przeprowadzić dopiero po utworzeniu modelu, co nie pomaga w samym procesie tworzenia.
pl/miw/2009/piw09_hades_2.1245110725.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:58 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0