Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:miw:2009:piw09_hades_2 [2009/06/16 12:33]
piw09
pl:miw:2009:piw09_hades_2 [2017/07/17 10:08]
Linia 1: Linia 1:
-====HaDEsTestDrive==== 
- 
-Grupa: 
-  * Radosław Chmielarz <​radoslaw.chmielarz@gmail.com>​ 
-  * Piotr Kania <​piokania@gmail.com>​ 
- 
-===Cel projektu=== 
- 
-Celem projektu jest przetestowania działania aplikacji wchodzących w skład systemu Hekate. Testowanie ma obejmować zarówno ogólne uwagi na temat programów jak i ewentualne błędy jakie mogą powstać przy tworzeniu reguł biznesowych. 
- 
-Do testów wykorzystaliśmy następujące przykłady: 
-  * Hello [[student:​msc2008_bizrules_cases:​hekate_case_hello]] 
-  * Vacation [[student:​msc2008_bizrules_cases:​hekate_case_vacation]] ​ 
-  * Cash point [[pl:​miw:​miw08_ardcase_cs:​bankomat]] 
-  * Upsell [[student:​msc2008_bizrules_cases:​hekate_case_upsale]] 
-  * Health [[student:​msc2008_bizrules_cases:​hekate_case_health]] 
- 
-===Scenariusz testowy=== 
-  - Varda: sprawdzenie poprawności graficznej reprezentacji modelu ARD i XTT (//sar, shi, hic, tic, sxt, pxt//) 
-  - Varda: utworzenie xml'a 
-  - HJeD: refaktoring atrybutów 
-  - HJeD: zapisanie w formacie Prolog'​a i Xml 
-  - Varda: sprawdzenie poprawności wygenerowanych plików zgodnie z krokiem 1. 
-  - Varda: generacja xttml 
-  - HQeD: wczytanie modelu XTT i uzupełnienie reguł. 
- 
-===Varda=== 
-  * Brak komend do rozwinięcia drzewa ARD, po tym jak użyje się już komend zwijających model (//hic.// i //tic.//). 
-===HJEd=== 
-  * Podczas używania kontrolki "​increase nodes distance'​ dla TPH gałęzie drzewa cały czas zmieniają stronę po której się znajdują względem swoich poprzedników,​ całkiem jak przy użyciu 'Tree Layout'​. 
-  * Brak opcji cofania operacji przy refactoringu atrybutów. 
-===HQED=== 
-  * Nawet mimo tego że wczytywany plik wywołuje komunikat błędu "​Loading error: Parse error at line 1, column 2: error occurred while parsing element"​ program wyświetla komunikat "​Loading finished"​. 
-  * Podczas próby przesunięcia tabeli pojawia się błąd z translacją pozycji myszki. Na początku przytrzymujemy klawisz myszy na tabeli, a po poruszaniu myszką kursor nie wskazuje już na środek elementu tylko na puste pole w pobliżu tabeli. [[https://​hekate.ia.agh.edu.pl/​webtrac/​hades/​trac.vc/​tktview?​tn=29,​1|ticket #29]] 
-  * Types -> Type Manager -> New.. -> Primitive type based: symbolic; Type of constraints:​ domain -> Edit domain -> Add new item -> Get value... -> po wprowadzeniu jakiegokolwiek ciągu znaków i zatwierdzeniu '​Current value' nadal wskazuje na NULL.[[https://​hekate.ia.agh.edu.pl/​webtrac/​hades/​trac.vc/​tktview?​tn=30,​1|ticket #30]] 
-  * Types -> Type Manager -> New.. -> Primitive type based: integer; Type of constraints:​ domain -> Edit domain -> Add new item -> Special values:MAX -> powoduje komunikat błędu "​Incorrect number format. Check length and scale parameters. Error has been caused by value: 999999999."​.[[https://​hekate.ia.agh.edu.pl/​webtrac/​hades/​trac.vc/​tktview?​tn=31,​1|ticket #31]] 
-  * Types -> Type Manager -> New.. -> Primitive type based: integer; Type of constraints:​ domain -> Edit domain -> Add new item -> Special values:MIN -> powoduje komunikat błędu "​Incorrect number format. Check length and scale parameters. Error has been caused by value: -999999999."​.[[https://​hekate.ia.agh.edu.pl/​webtrac/​hades/​trac.vc/​tktview?​tn=32,​1|ticket #32]] 
-  * Types -> Type Manager -> New.. -> Type of constraints:​ domain -> Edit domain -> Add new item -> Type of value:​Range,​ From -> Get value.. lub zmiana Special type -> powoduje komunikat błędu "​Incorrect value type. The extreme value of range can not be equal to '​NULL'​ or '​ANY'​."​.[[https://​hekate.ia.agh.edu.pl/​webtrac/​hades/​trac.vc/​tktview?​tn=33,​1|ticket #33]] 
-  * Attribute manager -> Attribute list -> Elementy nie są posortowane i kiedy nastąpi jakaś ich zmiana przy pomocy "Edit current"​ zmieniają swoje miejsce na liście. 
-  * Cell editor -> Expression Editor -> Kiedy do wyboru w "​Function name" mamy tylko jedną wartość, opcja ta mogłaby ustawiać się domyślnie. 
-  * Nieuzupełnione komórki w tabelce podkreśliły się na kolor czerwony, ale po ich poprawnym wypełnieniu nie zmieniły koloru.[[https://​hekate.ia.agh.edu.pl/​webtrac/​hades/​trac.vc/​tktview?​tn=34,​1|ticket #34]] 
-  * Cell editor -> Expression Editor -> Type of value definition: Expression -> Edit... -> Nie ma żadnego dostępnego wyboru w "​Function name" [[https://​hekate.ia.agh.edu.pl/​webtrac/​hades/​trac.vc/​tktview?​tn=35,​1|ticket #35]] 
-  * File -> Export TPH diagram -> nie ma rozwijanego menu. [[https://​hekate.ia.agh.edu.pl/​webtrac/​hades/​trac.vc/​tktview?​tn=36,​1|ticket #36]] 
-  * File -> Export Scene view -> Export scene to... -> Nie dodaje do nazwy pliku rozszerzenia (//*.svg, *.bmp, itp.//) [[https://​hekate.ia.agh.edu.pl/​webtrac/​hades/​trac.vc/​tktview?​tn=37,​1|ticket #37]] 
-===HeART=== 
-===Wnioski z testów=== 
-  * Brak aplikacji wspomagającej interaktywnie proces tworzenia modelu ARD. Można co prawda zapisać wszystko w czytelnym formacie Prologa, ale brak jest tutaj tej graficznej wizualizacji która pojawia się na stronach wiki opisujących przypadki testowe (w sekcji Directed Conceptual Design). Wizualizacje te można przeprowadzić dopiero **po** utworzeniu modelu, co nie pomaga w samym procesie tworzenia. 
-  * Wprowadzanie danych do tabel XTT w narzędziu HQeD przy pomocy kolejno zagnieżdżonych menu jest bardzo męczące. Brakuje możliwości edycji wartości komórek tabeli bezpośrednio tak jak np. w Excelu. Dzięki temu można byłoby np. kopiować poprzednio wpisane dane. 
- 
  
pl/miw/2009/piw09_hades_2.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0