Instalacja

Slidy_plugin

 • Aby zainstalować plugin „Slidy” należy użyć menadżera wtyczek w dokuwiki i podać adres do powyższego archiwum.
 • Inną opcją jest ściągnięcie i rozpakowanie zawartości archiwum do katalogu 'lib/plugins/'.

Dołączanie do prezentacji

Aby dołączyć ikonę pluginu do wybranej strony w wiki, należy w kodzie umieścić znacznik

~~SLIDY_SLIDESHOW~~

Na stronie pojawi się wtedy ikona

Uruchamianie i powrót

 • Uruchomienie prezentacji następuje po kliknięciu na wyżej pokazaną ikonkę
 • Wyjście z prezentacji i powrót do strony wiki następuje po naciśnięciu 'Esc'.

Klawisze skrótów

 • Przejście do następnego slajdu - Lewy klawisz myszy, Spacja
 • Przesuwanie do przodu / do tyłu pomiędzy slajdami - Strzałki w bok, PgUp, PgDn
 • Przejście do pierwszego / ostatniego slajdu - Home / End
 • Spis zawartości prezentacji - C
 • Przejście do trybu pełnoekranowego i z powrotem - F11
 • Włączenie / wyłączenie stopki - F
 • Pokazanie całej prezentacji w postaci jednego slajdu przesuwnego - A
 • Manualna zmiana wielkości czcionek - S i B lub < i > lub - i +

Używanie inkrementacji

Aby można było używać inkrementacji, trzeba włączyć w ustawieniach wiki opcję - „wstawki HTML”.

Wstawiamy wtedy dowolny tag html nadając mu klasę „incremental”. Wszystkie bezpośrednie dzieci w drzewie DOM tego tagu będą pokazywać się po akcji użytkownika.

W przykładzie poniżej został użyty tag div, aby nie zmieniać w żaden sposób zawartości a jedynie określić klasę.

:!:Uwaga na inkrementację list. Wiki nie ma znacznika zaczynającego listę, od razu tworzymy pojedynczy element listy i wiki automatycznie dorabia sobie tag <ul>. Z tego powodu musimy oznaczyć każdy element jako „incremental”.

Przykład użycia dla listy:

 ==== Tytuł ====
< html >< div class="incremental"></html>
    * element 1< html ><div > < / html >
< html >< div class="incremental"></html>
    * element 2< html ><div > < / html >
< html >< div class="incremental"></html>
    * element 3< html ><div > < / html >
 • W powyższym przykładzie kod html jest ustawiony zaraz przy kodzie wiki, aby nie powstał odstęp pomiędzy listą a div'em. Taki odstęp może być zinterpretowany jako paragraf i dostaniemy dodatkowy element do inkrementacji na slajdzie, którego nie będzie widać.
 • Czerwona gwiazdka w stopce przy napisie „pomoc” oznacza, że na danym slajdzie jest jeszcze ukryta zawartość.
pl/miw/2009/miw09_wiki_s5_fix/projekt.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0