View page as slide show

XTT_CLIPS

 • Zrealizował Maciej Fabia (4RI)
 • Metody Inżynierii Wiedzy 2009

Zawartość projektu

 • Omówienie przykładowych systemów ekspertowych w CLIPS
 • Stworzenie diagramów dla wybranych systemów
 • Zaimplementowanie przykładu z Hekate w CLIPS

Przykłady reguł CLIPS

 • prosta reguła:
(defrule mortality
 (George is man)
=>
 (assert (George is mortal)))
 • podobna reguła używająca zmiennej - wstawia fakt dla każdego człowieka:
(defrule mortality2
 (?someone is man)
=>
 (assert (?someone is mortal)))

Przykłady gotowych systemów

 • System diagnozujący chorobę i dobierający terapię,
 • System wskazujący, co naprawić w samochodzie,
 • System identyfikujący zwierzę na podstawie charakterystycznych cech (używa zaimplementowanego w CLIPS silnika wstecznego wnioskowania)

Rozwiązania składniowe

Poza klasycznymi regułami, w przykładach korzystano z następujących rozwiązań:

 • po lewej stronie reguł (Left Hand Side)
  • wzorce wymagające nieistnienia pewnego faktu - operator not,
  • połączenie wzorców prostych łącznikami logicznymi, np. and, or,
  • deklaracje priorytetów.
 • po prawej stronie (Right Hand Side)
  • konstrukcje if-then-else

Silnik wstecznego wnioskowania

 • CLIPS posiada wbudowany silnik wnioskowania w przód,
 • W przykładzie rozpoznającym zwierzęta zaimplementowano silnik wstecznego wnioskowania,
 • Zasady działania silnika:
  • fakty i reguły danej bazy wiedzy są reprezentowane w CLIPS przez fakty,
  • zadajemy określony cel,
  • silnik szuka reguł, które mają cel w RHS - zmienne w ich LHS stają się dodatkowymi celami,
  • reguły nie zawierające celu w RHS są usuwane.

Schematy ARD, TPH, XTT

 • Wykonano schematy dla:
  • systemu diagnozującego awarie samochodowe,
  • systemu rozpoznającego zwierzęta.
 • Schematy zostały wykonane za pomocą narzędzi VARDA i HQEd.
Na finalny parametr wskazuje duża liczba strzałek (schematy ARD):
 • w powyższych systemach w CLIPS dominowały reguły o małej liczbie argumentów,
 • na schematach szukany parametr zależy od dużej liczby atrybutów,
 • przyczyna - szukany parametr występuje w RHS dużej liczby reguł, które posiadają różne zestawy atrybutów w częściach warunkowych,

Automotive Expert System - ARD

schemat ARD

Automotive Expert System - TPH

schemat TPH

Automotive Expert System - XTT

schemat XTT

Animal Identification Expert System - ARD

schemat ARD

Animal Identification Expert System - TPH

schemat TPH

Animal Identification Expert System - XTT

schemat XTT

Termostat zaimplementowany w CLIPS

Opis programu

 • Program korzysta z funkcji zapewniających pobranie i walidację danych
 • reguły są odpowiednikami opisów słownych,
 • aby porównać liczby (lub użyć dowolnej funkcji zwracającej wartości true/false) w częściach warunkowych reguł, zastosowano słowo kluczowe test.
 • normalnie po zadaniu pytań program wyświetla od razu temperaturę. Aby obserwować wstawiane podczas wnioskowania fakty, należy przed uruchomieniem wpisać w konsoli CLIPS polecenie (watch facts).
pl/miw/2009/miw09_xtt_clips/prezentacja.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0