Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:2009:miw09_xtt_clips [2009/08/24 17:49]
jsi08
pl:miw:2009:miw09_xtt_clips [2009/09/25 17:48]
jsi08
Linia 1: Linia 1:
-====== ​Opis ====== +~~ODT~~ 
-Maciej Fabia mfabia@student.agh.edu.pl+====== ​MIW 2009 XTT_CLIPS ​====== 
 +  ​*Zrealizował:​ [[mfabia@student.agh.edu.pl|Maciej Fabia]] (4RI)
  
-Analyze how to design CLIPS and Jessrules with XTT2 +Analyze how to design CLIPS and Jess rules with XTT2. 
-Model HeKatE cases in Clips/Jess.+Model HeKatE cases in Clips/Jess 
 + 
 +====== Prezentacja ====== 
 +[[pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​prezentacja|Prezentacja wyników projektowych]] 
 + 
 +====== Sprawozdanie ====== 
 +===== 1Przykłady systemów ekspertowych w CLIPS ===== 
 +Aby uruchomić program w CLIPS, należy: 
 +  - otworzyć plik z rozszerzeniem "​clp",​ 
 +  - wybrać z menu Buffer->​Load Buffer, 
 +  - Execution->​Run. 
 + 
 +Jeśli uruchamiamy program ponownie, musimy wyczyścić listę faktów poleceniem Execution->​Reset. 
 + 
 +==== 1.1. Prosty system wybierający metodę leczenia ==== 
 + 
 +=== Przeznaczenie === 
 +System poszerza bazę wiedzy zadając pytania na temat stanu zdrowia chorego. W zależności od udzielonych  
 +odpowiedzi potrafi zdiagnozować grypę, odrę, alergię, oraz zaleca odpowiednią terapię. 
 + 
 +Program nie sprawdza poprawności udzielanych odpowiedzi. Temperaturę chorego należy podać w skali Fahrenheit'​a. 
 + 
 +=== Właściwości === 
 +System posiada 15 reguł, w tym: 
 +  * 4 reguły bezargumentowe - są aktywowane po każdym uruchomieniu programu. Każda z nich zadaje pytanie i po uzyskaniu odpowiedzi wstawia odpowiedni fakt, 
 +  * 5 reguł jednoargumentowych,​ 
 +  * 5 reguł dwuargumentowe,​ 
 +  * 1 reguła trójargumentowa. 
 + 
 +Do liczby argumentów nie wliczałem deklaracji priorytetów. 
 + 
 +Po lewej stronie reguł (część wyrażająca warunek) wykorzystano następujące kostrukcje CLIPS-a: 
 +  - wzorce wymagające istnienia pewnego faktu, 
 +  - deklaracje priorytetów. 
 + 
 +Trzy reguły posiadają zmodyfikowany priorytet:​ 
 +  * "​Measles"​ - diagnozowanie odry. Posiada podwyższony priotytet, ponieważ w pozostałych regułach założono, że chory nie choruje na odrę. 
 +  * "​Allergy1" ​ - obniżony priorytet. Jest sprawdzana jako ostatnia spośród reguł diagnozujących. 
 +  * "​None"​ - obniżony priotytet. Sprawdza, czy zdiagnozowano chorobę. Jeśli nie, zaleca wizytę u lekarza. Do poprawnego działania musi zostać aktywowana na końcu. 
 + 
 +=== Kod programu === 
 +<​code>​ 
 +(defrule GetTemperature 
 +   ​=>​ 
 +   ​(printout t "Enter patient temperature:​ ") 
 +   (bind ?response (read)) 
 +   ​(assert (temperature ?​response))) 
 + 
 +(defrule GetSpots 
 +   ​=>​ 
 +   ​(printout t "Does the patient have spots (yes or no): ") 
 +   (bind ?response (read)) 
 +   ​(assert (spots ?​response))) 
 + 
 +(defrule GetRash 
 +   ​=>​ 
 +   ​(printout t "Does the patient have a rash (yes or no): ") 
 +   (bind ?response (read)) 
 +   ​(assert (rash ?​response))) 
 + 
 +(defrule GetSoreThroat 
 +   ​=>​ 
 +   ​(printout t "Does the patient have a sore throat (yes or no): ") 
 +   (bind ?response (read)) 
 +   ​(assert (sore_throat ?​response))) 
 + 
 +; We can also ask for certain information only if necessary. For example, 
 +; it doesn'​t make sense to ask whether the patient has been innoculated 
 +; unless there is a possiblity of measles. 
 + 
 +(defrule GetInnoculated 
 +   ​(fever high) 
 +   ​(spots yes) 
 +   ​=>​ 
 +   ​(printout t "Has the patient been innoculated for measles (yes or no): ") 
 +   (bind ?response (read)) 
 +   ​(assert (innoculated ?​response))) 
 + 
 +; Rules for concluding fever from temperature. 
 + 
 +; Note that these rules find the patient temperature,​ and then bind 
 +; it to ?t. The next part uses the test keyword to evaluate the 
 +; conditional expression as true or false. 
 + 
 +(defrule Fever1 
 +   ​(temperature ?t) 
 +   (test (>= ?t 101)) 
 +   ​=>​ 
 +   ​(assert (fever high)) 
 +   ​(printout t "High fever diagnosed"​ crlf)) 
 + 
 +(defrule Fever2 
 +   ​(temperature ?t) 
 +   (test (and (< ?t 101) (> ?t 98.6))) 
 +   ​=>​ 
 +   ​(assert (fever mild)) 
 +   ​(printout t "Mild fever diagnosed"​ crlf)) 
 + 
 +; Rules for determining diagnosis on the basis of patient symptoms 
 +; Salience added to give this rule priority 
 + 
 +(defrule Measles 
 +   ​(declare (salience 100)) 
 +   ​(spots yes) 
 +   ​(innoculated no) 
 +   ​(fever high) 
 +   ​=>​ 
 +   ​(assert (diagnosis measles)) 
 +   ​(printout t "​Measles diagnosed"​ crlf)) 
 + 
 +; Modified to only fire if no measles 
 + 
 +(defrule Allergy1 
 +   ​(declare (salience -100)) 
 +   (and (spots yes) 
 +        (not (diagnosis measles))) ​      
 +   ​=>​ 
 +   ​(assert (diagnosis allergy)) 
 +   ​(printout t "​Allergy diagnosed from spots and lack of measles"​ crlf)) ​   
 + 
 +(defrule Allergy2 
 +   (rash yes) 
 +   ​=>​ 
 +   ​(assert (diagnosis allergy)) 
 +   ​(printout t "​Allergy diagnosed from rash" crlf)) 
 + 
 +(defrule Flu 
 +   ​(sore_throat yes) 
 +   ​(fever mild|high) 
 +   ​=>​ 
 +   ​(assert (diagnosis flu)) 
 +   ​(printout t "Flu diagnosed"​ crlf)) 
 + 
 +; Rules for recommedaing treatments on the basis of 
 +; Diagnosis facts created. 
 + 
 +(defrule Penicillin 
 +   ​(diagnosis measles) 
 +   ​=>​ 
 +   ​(assert (treatment penicillin)) 
 +   ​(printout t "​Penicillin prescribed"​ crlf)) 
 + 
 +(defrule Allergy_pills 
 +   ​(diagnosis allergy) 
 +   ​=>​ 
 +   ​(assert (treatment allergy_shot)) 
 +   ​(printout t "​Allergy shot prescribed"​ crlf)) 
 + 
 +(defrule Bed_rest 
 +   ​(diagnosis flu) 
 +   ​=>​ 
 +   ​(assert (treatment bed_rest)) 
 +   ​(printout t "Bed rest prescribed"​ crlf)) 
 + 
 +(defrule None 
 +   ​(declare (salience -100)) 
 +   (not (diagnosis ?)) 
 +   ​=>​ 
 +   ​(printout t "No diagnosis possible -- consult human expert"​ crlf)) 
 +</​code>​ 
 + 
 +==== 1.2. Automotive Expert System ==== 
 + 
 +=== Przeznaczenie === 
 +System diagnozuje rodzaj awarii samochodu.  
 + 
 +=== Właściwości === 
 +Ten przykład jest bardziej złożony od poprzedniego. Program wykorzystuje dwie funkcje służące do  
 +zadawania pytań: //​ask-question//​ wymaga, aby odpowiedź należała do określonego zbioru, natomiast  
 +//​yes-or-no-p//​ jest zawężeniem poprzedniej - akceptuje odpowiedzi //yes// i //no//. 
 + 
 +System zawiera 14 reguł: 
 +  * 1 regułę bezagrumentową - banner wyświetlany zaraz po uruchomieniu,​ 
 +  * 3 reguły jednoargumentowe,​  
 +  * 4 reguły dwuargumentowe,​ 
 +  * 4 reguły trójargumentowe,​ 
 +  * 2 reguły czteroargumentowe. 
 + 
 +Po lewej stronie reguł (część wyrażająca warunek) wykorzystano następujące kostrukcje CLIPS-a: 
 +  - wzorce wymagające instnienia pewnego faktu, 
 +  - wzorce wymagające nieistnienia pewnego faktu, 
 +  - połączenie przypadków **1** i **2** łącznikami logicznymi //and//, //or//, 
 +  - deklaracje priorytetów. 
 + 
 +Po prawej stronie (część wykonywana po spełnieniu warunku) wielokrotnie znalazły się istrukcje  
 +//​if-then-else//​ w celu zadania dodatkowego pytania. 
 + 
 +W systemie zmodyfikowano priorytety reguł: 
 +  * podwyższony priorytet //​normal-engine-state-conclusions//​ i //​unsatisfactory-engine-state-conclusions//​ - zapewniają wstawienie faktów związanych ze stanem silnika przed dalszą pracą, 
 +  * podwyższony priorytet //​system-banner//​ - wypisuje powitalny banner po uruchomieniu,​ 
 +  * podwyższony priorytet //​print-repair//​ - wypisuje po zakończeniu diagnostyki,​ co musimy naprawić,​ 
 +  * obniżony priorytet //​no-repairs//​ - informuje, że nie udało się zdiagnozować uszkodzenia. 
 + 
 +=== Kod programu === 
 +<​code>​ 
 +;;;​====================================================== 
 +;;;   ​Automotive Expert System 
 +;;; 
 +;;;     This expert system diagnoses some simple 
 +;;;     ​problems with a car. 
 +;;; 
 +;;;     CLIPS Version 6.0 Example 
 +;;; 
 +;;;     To execute, merely load, reset and run. 
 +;;;​====================================================== 
 + 
 +;;​**************** 
 +;;* DEFFUNCTIONS * 
 +;;​**************** 
 + 
 +(deffunction ask-question (?question $?​allowed-values) 
 +   ​(printout t ?​question) 
 +   (bind ?answer (read)) 
 +   (if (lexemep ?answer)  
 +       then (bind ?answer (lowcase ?​answer))) 
 +   ​(while (not (member ?answer ?​allowed-values)) do 
 +      (printout t ?​question) 
 +      (bind ?answer (read)) 
 +      (if (lexemep ?answer)  
 +          then (bind ?answer (lowcase ?​answer)))) 
 +   ?​answer) 
 + 
 +(deffunction yes-or-no-p (?​question) 
 +   (bind ?response (ask-question ?question yes no y n)) 
 +   (if (or (eq ?response yes) (eq ?response y)) 
 +       then TRUE  
 +       else FALSE)) 
 + 
 +;;;​********************** 
 +;;;* ENGINE STATE RULES * 
 +;;;​********************** 
 + 
 +(defrule normal-engine-state-conclusions ""​ 
 +   ​(declare (salience 10)) 
 +   ​(working-state engine normal) 
 +   ​=>​ 
 +   ​(assert (repair "No repair needed."​)) 
 +   ​(assert (spark-state engine normal)) 
 +   ​(assert (charge-state battery charged)) 
 +   ​(assert (rotation-state engine rotates))) 
 + 
 +(defrule unsatisfactory-engine-state-conclusions ""​ 
 +   ​(declare (salience 10)) 
 +   ​(working-state engine unsatisfactory) 
 +   ​=>​ 
 +   ​(assert (charge-state battery charged)) 
 +   ​(assert (rotation-state engine rotates))) 
 + 
 +;;;​*************** 
 +;;;* QUERY RULES * 
 +;;;​*************** 
 + 
 +(defrule determine-engine-state ""​ 
 +   (not (working-state engine ?)) 
 +   (not (repair ?)) 
 +   ​=>​ 
 +   (if (yes-or-no-p "Does the engine start (yes/no)? ")  
 +       then  
 +       (if (yes-or-no-p "Does the engine run normally (yes/no)? ") 
 +           then (assert (working-state engine normal)) 
 +           else (assert (working-state engine unsatisfactory))) 
 +       else  
 +       ​(assert (working-state engine does-not-start)))) 
 + 
 +(defrule determine-rotation-state ""​ 
 +   ​(working-state engine does-not-start) 
 +   (not (rotation-state engine ?)) 
 +   (not (repair ?))    
 +   ​=>​ 
 +   (if (yes-or-no-p "Does the engine rotate (yes/no)? ") 
 +       ​then 
 +       ​(assert (rotation-state engine rotates)) 
 +       ​(assert (spark-state engine irregular-spark)) 
 +       ​else 
 +       ​(assert (rotation-state engine does-not-rotate)) ​       
 +       ​(assert (spark-state engine does-not-spark)))) 
 + 
 +(defrule determine-sluggishness ""​ 
 +   ​(working-state engine unsatisfactory) 
 +   (not (repair ?)) 
 +   ​=>​ 
 +   (if (yes-or-no-p "Is the engine sluggish (yes/no)? ") 
 +       then (assert (repair "Clean the fuel line."​)))) 
 + 
 +(defrule determine-misfiring ""​ 
 +   ​(working-state engine unsatisfactory) 
 +   (not (repair ?)) 
 +   ​=>​ 
 +   (if (yes-or-no-p "Does the engine misfire (yes/no)? ") 
 +       ​then 
 +       ​(assert (repair "Point gap adjustment."​)) ​       
 +       ​(assert (spark-state engine irregular-spark))))  
 + 
 +(defrule determine-knocking ""​ 
 +   ​(working-state engine unsatisfactory) 
 +   (not (repair ?)) 
 +   ​=>​ 
 +   (if (yes-or-no-p "Does the engine knock (yes/no)? ") 
 +       ​then 
 +       ​(assert (repair "​Timing adjustment."​)))) 
 + 
 +(defrule determine-low-output ""​ 
 +   ​(working-state engine unsatisfactory) 
 +   (not (symptom engine low-output | not-low-output)) 
 +   (not (repair ?)) 
 +   ​=>​ 
 +   (if (yes-or-no-p "Is the output of the engine low (yes/no)? ") 
 +       ​then 
 +       ​(assert (symptom engine low-output)) 
 +       ​else 
 +       ​(assert (symptom engine not-low-output)))) 
 + 
 +(defrule determine-gas-level ""​ 
 +   ​(working-state engine does-not-start) 
 +   ​(rotation-state engine rotates) 
 +   (not (repair ?)) 
 +   ​=>​ 
 +   (if (not (yes-or-no-p "Does the tank have any gas in it (yes/no)? ")) 
 +       ​then 
 +       ​(assert (repair "Add gas."​)))) 
 + 
 +(defrule determine-battery-state ""​ 
 +   ​(rotation-state engine does-not-rotate) 
 +   (not (charge-state battery ?)) 
 +   (not (repair ?)) 
 +   ​=>​ 
 +   (if (yes-or-no-p "Is the battery charged (yes/no)? ") 
 +       ​then 
 +       ​(assert (charge-state battery charged)) 
 +       ​else 
 +       ​(assert (repair "​Charge the battery."​)) 
 +       ​(assert (charge-state battery dead)))) ​  
 + 
 +(defrule determine-point-surface-state ""​ 
 +   (or (and (working-state engine does-not-start) ​      
 +            (spark-state engine irregular-spark)) 
 +       ​(symptom engine low-output)) 
 +   (not (repair ?)) 
 +   ​=>​ 
 +   (bind ?response  
 +      (ask-question "What is the surface state of the points (normal/​burned/​contaminated)?​ " 
 +                    normal burned contaminated)) 
 +   (if (eq ?response burned)  
 +       then  
 +      (assert (repair "​Replace the points."​)) 
 +       else (if (eq ?response contaminated) 
 +                then (assert (repair "Clean the points."​))))) 
 + 
 +(defrule determine-conductivity-test ""​ 
 +   ​(working-state engine does-not-start) ​      
 +   ​(spark-state engine does-not-spark) 
 +   ​(charge-state battery charged) 
 +   (not (repair ?)) 
 +   ​=>​ 
 +   (if (yes-or-no-p "Is the conductivity test for the ignition coil positive (yes/no)? ") 
 +       ​then 
 +       ​(assert (repair "​Repair the distributor lead wire."​)) 
 +       ​else 
 +       ​(assert (repair "​Replace the ignition coil."​)))) 
 + 
 +(defrule no-repairs ""​ 
 +  (declare (salience -10)) 
 +  (not (repair ?)) 
 +  => 
 +  (assert (repair "Take your car to a mechanic."​))) 
 + 
 +;;;​**************************** 
 +;;;* STARTUP AND REPAIR RULES * 
 +;;;​**************************** 
 + 
 +(defrule system-banner ""​ 
 +  (declare (salience 10)) 
 +  => 
 +  (printout t crlf crlf) 
 +  (printout t "The Engine Diagnosis Expert System"​) 
 +  (printout t crlf crlf)) 
 + 
 +(defrule print-repair ""​ 
 +  (declare (salience 10)) 
 +  (repair ?item) 
 +  => 
 +  (printout t crlf crlf) 
 +  (printout t "​Suggested Repair:"​) 
 +  (printout t crlf crlf) 
 +  (format t " %s%n%n%n"​ ?item)) 
 +</​code>​ 
 + 
 +==== 1.3. Animal Identification Expert System ==== 
 + 
 +=== Przeznaczenie === 
 +System zadaje pytania dotyczące pewnego, nie znanego mu zwierzęcia. Na podstawie udzielonych informacji  
 +podejmuje próbę jego identyfikacji. 
 + 
 +=== Wstęp === 
 +Jest to najbardziej złożony przykład spośród prezentowanych. Używa specjalnego silnika symulującego  
 +wnioskowanie wsteczne (//backward chaining inference engine//) symulowanego za pomocą standardowego  
 +silnika CLIPS-a. Dzięki temu program posiada nieco inną postać - cała baza wiedzy dotycząca  
 +identyfikacji zwierzęcia (zarówno fakty, jak i reguły) jest w całości przedstawiona jako fakty, w  
 +formie narzuconej przez silnik. Uzyskano w ten sposób większą przejrzystość. 
 +Silnik wstecznego wnioskowania składa się z kilku wydzielonych reguł. Nadano mu ogólną formę, która  
 +umożliwia łatwe zastosowanie go w innym programie - wystarczy go przekopiować i dodać fakty w ustalonej  
 +konwencji. 
 + 
 +=== Opis silnika === 
 +  * postać faktu: ''​(variable ?variable ?​value)''​ 
 +    * //?​variable//​ - nazwa zmiennej, 
 +    * //?value// - jej wartość,​ 
 +  * pytanie o zmienną, gdy nie znamy jej wartości: ''​(question ?variable ? ?​text)''​ 
 +  * zmienna, której wartości szukamy: ''​(goal is ?​variable)''​ 
 +  * reguła z jednym warunkiem: ''​(rule (if ?variable ? ?value) (then ?var2 ? ?​value2))''​ 
 +  * reguła z dwoma warunkami: ''​(rule (if ?variable ? ?value and $var2 ? ?value2) (then...))''​ 
 +  * nie ma możliwości użycia reguł z więcej niż dwoma warunkami,​ 
 +  * poprawne odpowiedzi (dotyczy wszystkich pytań): ''​(legalanswers answer1 answer2 ...)''​ 
 +  * tekst //?text// powiadamiający o znalezieniu celu //?goal//: ''​(answer ? ?text ?​goal)''​ 
 + 
 +=== Właściwości systemu identyfikacji zwierząt === 
 +System został zapisany w kowencji wprowadzonej przez używany silnik: 
 +  * cel: //​type.animal//,​ 
 +  * dozwolone odpowiedzi na pytania: //yes//, //no//, 
 +  * 2 reguły z pojedynczym warunkiem,​ 
 +  * 83 reguły z dwoma warunkami,​ 
 +  * 40 pytań. 
 + 
 +=== Kod programu (tylko silnik) === 
 +<​code>​ 
 + 
 +(deftemplate rule  
 +   ​(multislot if) 
 +   ​(multislot then)) 
 + 
 +;;;​************************** 
 +;;;* INFERENCE ENGINE RULES * 
 +;;;​************************** 
 + 
 +(defrule propagate-goal ""​ 
 +   (goal is ?goal) 
 +   (rule (if ?variable $?) 
 +         (then ?goal ? ?value)) 
 +   ​=>​ 
 +   ​(assert (goal is ?​variable))) 
 + 
 +(defrule goal-satified ""​ 
 +   ​(declare (salience 30)) 
 +   ?f <- (goal is ?goal) 
 +   ​(variable ?goal ?value) 
 +   ​(answer ? ?text ?goal) 
 +   ​=>​ 
 +   ​(retract ?f) 
 +   ​(format t "​%s%s%n"​ ?text ?value)) 
 + 
 +(defrule remove-rule-no-match ""​ 
 +   ​(declare (salience 20)) 
 +   ​(variable ?variable ?value) 
 +   ?f <- (rule (if ?variable ? ~?value $?)) 
 +   ​=>​ 
 +   ​(retract ?f)) 
 + 
 +(defrule modify-rule-match ""​ 
 +   ​(declare (salience 20)) 
 +   ​(variable ?variable ?value) 
 +   ?f <- (rule (if ?variable ? ?value and $?rest)) 
 +   ​=>​ 
 +   ​(modify ?f (if ?rest))) 
 + 
 +(defrule rule-satisfied ""​ 
 +   ​(declare (salience 20)) 
 +   ​(variable ?variable ?value) 
 +   ?f <- (rule (if ?variable ? ?value) 
 +               (then ?goal ? ?​goal-value)) 
 +   ​=>​ 
 +   ​(retract ?f) 
 +   ​(assert (variable ?goal ?​goal-value))) 
 + 
 +(defrule ask-question-no-legalvalues ""​ 
 +   ​(declare (salience 10)) 
 +   (not (legalanswers $?)) 
 +   ?f1 <- (goal is ?​variable) 
 +   ?f2 <- (question ?variable ? ?text) 
 +   ​=>​ 
 +   ​(retract ?f1 ?f2) 
 +   ​(format t "%s " ?text) 
 +   ​(assert (variable ?variable (read)))) 
 + 
 +(defrule ask-question-legalvalues ""​ 
 +   ​(declare (salience 10)) 
 +   ​(legalanswers ? $?​answers) 
 +   ?f1 <- (goal is ?​variable) 
 +   ?f2 <- (question ?variable ? ?text) 
 +   ​=>​ 
 +   ​(retract ?f1) 
 +   ​(format t "%s " ?text) 
 +   ​(printout t ?answers " ") 
 +   (bind ?reply (read)) 
 +   (if (member (lowcase ?reply) ?answers)  
 +     then (assert (variable ?variable ?reply)) 
 +          (retract ?f2) 
 +     else (assert (goal is ?​variable)))) 
 + 
 +</​code>​ 
 + 
 +===== 2. Modele ARD i XTT przykładów ===== 
 + 
 +Wykonałem schematy ARD oraz XTT systemów [[#​Automotive Expert System]] i [[#Animal Identification Expert System]] na podstawie [[hekate:​hekate_case_thermostat|termostatu]] i [[hekate:​ardplus|opisu teoretycznego]]. 
 +Korzystałem z narzędzi [[hekate:​varda|VARDA]] oraz [[hekate:​hqed|HQEd]]. 
 + 
 +==== Automotive Expert System ==== 
 + 
 +=== Schemat ARD === 
 +{{:​pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​auto-ard.png|schemat ARD}} 
 + 
 +=== Schemat TPH === 
 +{{:​pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​auto-tph.png|schemat TPH}} 
 + 
 +=== Schemat XTT === 
 +{{:​pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​auto-xtt.png|schemat XTT}} 
 + 
 +==== Animal Identification Expert System ==== 
 + 
 +Ze względu na duże rozmiary schematy są na podstronie [[pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​projekt|dodatkowa dokumentacja]]. 
 + 
 +==== Wnioski ==== 
 +Na schematach ARD widać, że poszukiwana wartość zależy bezpośrednio od dużej liczby atrybutów.  
 +Tymczasem w obu systemach dominują reguły o niewielkiej liczbie argumentów - np. system rozpoznawania  
 +zwierząt korzysta z reguł maksymalnie dwuargumentowych. 
 + 
 +Dzieje się tak, ponieważ prawie każda reguła  
 +służąca do szukania wartości finalnego atrybutu ma inny zestaw argumentów (atrybutów). Gdyby wszystkie  
 +reguły dawały się podzielić na kilka takich grup, że w każdej mielibyśmy (prawie) ten sam zestaw  
 +atrybutów odpowiednio po lewej (warunkowej) i prawej stronie, otrzymane schematy ARD 
 +byłyby znacznie prostsze.  
 + 
 +===== 3. Termostat w CLIPS ===== 
 +Stworzyłem model termostatu w języku CLIPS zgodnie z [[hekate:​hekate_case_thermostat]].  
 + 
 +==== Opis programu ==== 
 +  * Program korzysta z funkcji zapewniających pobranie i walidację danych 
 +    * //​ask-question//​ sprawdza, czy odpowiedź znajduje się na liście dozwolonych odpowiedzi i ewentualnie ponawia pytanie 
 +    * //​ask-number//​ sprawdza, czy podana liczba mieści się w wymaganym przedziale,​ 
 +  * pierwsze trzy reguły pobierają tylko dane od użytkownika,​ 
 +  * pozostałe reguły są odpowiednikami [[hekate:​hekate_case_thermostat#​Original Rules|opisów słownych]],​ 
 +  * aby porównać liczby (lub użyć dowolnej funkcji zwracającej wartości true/false) w części warunkowej reguły, konieczne było zastosowanie słowa kluczowego //test//. Do testu na pojedynczym polu dopasowywanego faktu można też użyć składni wykorzystującej znaki "​**&​**"​ i "​**:​**"​. 
 + 
 +==== Uruchamianie ==== 
 + 
 +Aby uruchomić program, należy otworzyć plik //​therm-clips.clp//​ w środowisku CLIPS, wybrać z menu  
 +Buffer->​Load Buffer, a następnie Execution->​Run. Po podaniu miesiąca, dnia tygodnia i godziny zostanie  
 +wyświetlona odpowiednia temperatura. Jeśli chcemy dodatkowo śledzić dodawanie wszystkich faktów podczas  
 +wykonywania,​ przed poleceniem Run należy wpisać w konsoli ''​(watch facts)''​. 
 + 
 +==== Kod programu ==== 
 + 
 +<​code>​ 
 +;;;​************************************** 
 +;;;​Termostat 
 +;;;Maciej Fabia, MIW 2009 
 +;;;​************************************** 
 + 
 +;;​**************** 
 +;;* DEFFUNCTIONS * 
 +;;​**************** 
 + 
 +(deffunction ask-question (?question $?​allowed-values) 
 +   ​(printout t ?​question) 
 +   (bind ?answer (read)) 
 +   (if (lexemep ?answer)  
 +       then (bind ?answer (lowcase ?​answer))) 
 +   ​(while (not (member ?answer ?​allowed-values)) do 
 +      (printout t ?​question) 
 +      (bind ?answer (read)) 
 +      (if (lexemep ?answer)  
 +          then (bind ?answer (lowcase ?​answer)))) 
 +   ?​answer) 
 + 
 +(deffunction ask-number (?question ?​lower-limit ?​upper-limit) 
 +   ​(printout t ?​question) 
 +   (bind ?answer (read)) 
 +   ​(while (not (and (integerp ?answer) (>= ?answer ?​lower-limit) (<= ?answer ?​upper-limit))) do 
 +      (printout t ?​question) 
 +      (bind ?answer (read))) 
 +   ?​answer) 
 + 
 +;;​************ 
 +;;* RULES    * 
 +;;​************ 
 + 
 +(defrule ask-month 
 +   (not (month ?)) 
 +=> 
 +   ​(assert (month (ask-number "Podaj miesiac, liczba 1-12: " 1 12)))) 
 + 
 +(defrule ask-day 
 +   (not (day ?)) 
 +=> 
 +   ​(assert (day (ask-question "Podaj dzien, mon/​tue/​wed/​thu/​fri/​sat/​san:​ " mon tue wed thu fri sat  
 + 
 +sun)))) 
 + 
 +(defrule ask-hour 
 +   (not (hour ?)) 
 +=> 
 +   ​(assert (hour (ask-number "Podaj godzine, liczba 0-23: " 0 23)))) 
 + 
 +(defrule season-is-winter 
 +   ​(month 1|2|12) 
 +   (not (season ?)) 
 +=> 
 +   ​(assert (season winter))) 
 + 
 +(defrule season-is-spring 
 +   ​(month 3|4|5) 
 +   (not (season ?)) 
 +=> 
 +   ​(assert (season spring))) 
 + 
 +(defrule season-is-summer 
 +   ​(month 6|7|8) 
 +   (not (season ?)) 
 +=> 
 +   ​(assert (season summer))) 
 + 
 +(defrule season-is-fall 
 +   ​(month 9|10|11) 
 +   (not (season ?)) 
 +=> 
 +   ​(assert (season fall))) 
 + 
 +(defrule today-is-workday 
 +   (day mon|tue|wed|thu|fri) 
 +   (not (today ?)) 
 +=> 
 +   ​(assert (today workday))) 
 + 
 +(defrule today-is-weekend 
 +   (day sat|sun) 
 +   (not (today ?)) 
 +=> 
 +   ​(assert (today weekend))) 
 + 
 +(defrule business-hours 
 +   (not (business-hours ?)) 
 +   ​(today workday) 
 +   (hour ?hour) 
 +   (test (and (>= ?hour 9) (<= ?hour 17))) 
 +=> 
 +   ​(assert (business-hours yes))) 
 + 
 +(defrule not-business-hours-too-early 
 +   (not (business-hours ?)) 
 +   ​(today workday) 
 +   (hour ?hour) 
 +   (test (< ?hour 9)) 
 +=> 
 +   ​(assert (business-hours no))) 
 + 
 +(defrule not-business-hours-too-late 
 +   (not (business-hours ?)) 
 +   ​(today workday) 
 +   (hour ?hour) 
 +   (test (> ?hour 17)) 
 +=> 
 +   ​(assert (business-hours no))) 
 + 
 +(defrule not-business-hours-weekend 
 +   (not (business-hours ?)) 
 +   ​(today weekend) 
 +=> 
 +   ​(assert (business-hours no))) 
 + 
 +(defrule summer-free-time 
 +   (not (setting ?)) 
 +   ​(season summer) 
 +   ​(business-hours no) 
 +=> 
 +   ​(assert (setting 27))) 
 + 
 +(defrule summer-business 
 +   (not (setting ?)) 
 +   ​(season summer) 
 +   ​(business-hours yes) 
 +=> 
 +   ​(assert (setting 24))) 
 + 
 +(defrule spring-free-time 
 +   (not (setting ?)) 
 +   ​(season spring) 
 +   ​(business-hours no) 
 +=> 
 +   ​(assert (setting 15))) 
 + 
 +(defrule spring-business 
 +   (not (setting ?)) 
 +   ​(season spring) 
 +   ​(business-hours yes) 
 +=> 
 +   ​(assert (setting 20))) 
 + 
 +(defrule winter-free-time 
 +   (not (setting ?)) 
 +   ​(season winter) 
 +   ​(business-hours no) 
 +=> 
 +   ​(assert (setting 14))) 
 + 
 +(defrule winter-business 
 +   (not (setting ?)) 
 +   ​(season winter) 
 +   ​(business-hours yes) 
 +=> 
 +   ​(assert (setting 18))) 
 + 
 +(defrule fall-free-time 
 +   (not (setting ?)) 
 +   ​(season fall) 
 +   ​(business-hours no) 
 +=> 
 +   ​(assert (setting 16))) 
 + 
 +(defrule fall-business 
 +   (not (setting ?)) 
 +   ​(season fall) 
 +   ​(business-hours yes) 
 +=> 
 +   ​(assert (setting 20))) 
 + 
 +(defrule Answer 
 +   ​(setting ?setting) 
 +=> 
 +   ​(printout t "Set thermostat to " ?setting " degrees"​ crlf)) 
 + 
 +</​code>​
  
 ====== Spotkania ====== ====== Spotkania ======
 [[pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​spotkania|Notatki ze spotkań projektowych]] [[pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​spotkania|Notatki ze spotkań projektowych]]
-====== Spotkania ====== 
-===== 20090312 ==== 
- 
-===== 20090225 ==== 
-[[hekate:​hekate_case_thermostat]] 
  
 ====== Projekt ====== ====== Projekt ======
-====== Sprawozdanie ====== +[[pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​projekt|Dodatkowa dokumentacja]] - schematy ARD, TPH i XTT systemu identyfikującego zwierzęta. Przeniesione ze względu na duże rozmiary. 
-====== Prezentacja ======+
 ====== Materiały ====== ====== Materiały ======
 +Kopie lokalne programów CLIPS mają zmienione rozszerzenia z ''​clp''​ na ''​txt''​.
 +  * [[http://​clipsrules.sourceforge.net/​OnlineDocs.html|Dokumentacja on-line CLIPS-a]], dla początkujących polecam //User Guide//
 +  * [[http://​www.cis.ysu.edu/​~john/​824/​examples/​EMH7.txt|System wybierający metodę leczenia]], {{:​pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​emh7.txt|kopia lokalna}}
 +  * {{:​pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​auto.txt|Automotive Expert System:}}, {{:​pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​auto-model.pl|źródło VARDA}}, {{:​pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​car_expert_hml.txt|źródło HQEd 6_8}},​{{:​pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​car-expert.xttml|źródło HQEd 5_6}}
 +  * {{:​pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​animal.txt|Rozpoznawanie zwierząt}},​ {{:​pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​anim-model.pl|źródło VARDA}}, {{:​pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​anim_hml.txt|źródło HQEd 6_8}},​{{:​pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​anim.xttml|źródło HQEd 5_6}}
 +  * {{:​pl:​miw:​2009:​miw09_xtt_clips:​therm_clips.txt|Termostat w CLIPS}}
pl/miw/2009/miw09_xtt_clips.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0