To jest stara wersja strony!


MIW 2009 XTT_CLIPS

Analyze how to design CLIPS and Jess rules with XTT2. Model HeKatE cases in Clips/Jess

Prezentacja

Sprawozdanie

Przykłady systemów ekspertowych w CLIPS

Aby uruchomić program w CLIPS, należy:

 1. otworzyć plik z rozszerzeniem „clp”,
 2. wybrać z menu Buffer→Load Buffer,
 3. Execution→Run.

Jeśli uruchamiamy program ponownie, musimy wyczyścić listę faktów poleceniem Execution→Reset.

Prosty system wybierający metodę leczenia

Przeznaczenie

System poszerza bazę wiedzy zadając pytania na temat stanu zdrowia chorego. W zależności od udzielonych odpowiedzi potrafi zdiagnozować grypę, odrę, alergię, oraz zaleca odpowiednią terapię.

Właściwości

System posiada 15 reguł, w tym:

 • 4 reguły bezargumentowe - są aktywowane po każdym uruchomieniu programu. Każda z nich zadaje pytanie i po uzyskaniu odpowiedzi wstawia odpowiedni fakt,
 • 5 reguł jednoargumentowych,
 • 5 reguł dwuargumentowe,
 • 1 reguła trójargumentowa.

Do liczby argumentów nie wliczałem deklaracji priorytetów.

Trzy reguły posiadają zmodyfikowany priorytet:

 • „Measles” - diagnozowanie odry. Posiada podwyższony priotytet, ponieważ w pozostałych regułach założono, że chory nie choruje na odrę.
 • „Allergy1” - obniżony priorytet. Jest sprawdzana jako ostatnia spośród reguł diagnozujących.
 • „None” - obniżony priotytet. Sprawdza, czy zdiagnozowano chorobę. Jeśli nie, zaleca wizytę u lekarza. Do poprawnego działania musi zostać aktywowana na końcu.

Kod programu

(defrule GetTemperature
  =>
  (printout t "Enter patient temperature: ")
  (bind ?response (read))
  (assert (temperature ?response)))

(defrule GetSpots
  =>
  (printout t "Does the patient have spots (yes or no): ")
  (bind ?response (read))
  (assert (spots ?response)))

(defrule GetRash
  =>
  (printout t "Does the patient have a rash (yes or no): ")
  (bind ?response (read))
  (assert (rash ?response)))

(defrule GetSoreThroat
  =>
  (printout t "Does the patient have a sore throat (yes or no): ")
  (bind ?response (read))
  (assert (sore_throat ?response)))

; We can also ask for certain information only if necessary. For example,
; it doesn't make sense to ask whether the patient has been innoculated
; unless there is a possiblity of measles.

(defrule GetInnoculated
  (fever high)
  (spots yes)
  =>
  (printout t "Has the patient been innoculated for measles (yes or no): ")
  (bind ?response (read))
  (assert (innoculated ?response)))

; Rules for concluding fever from temperature.

; Note that these rules find the patient temperature, and then bind
; it to ?t. The next part uses the test keyword to evaluate the
; conditional expression as true or false.

(defrule Fever1
  (temperature ?t)
  (test (>= ?t 101))
  =>
  (assert (fever high))
  (printout t "High fever diagnosed" crlf))

(defrule Fever2
  (temperature ?t)
  (test (and (< ?t 101) (> ?t 98.6)))
  =>
  (assert (fever mild))
  (printout t "Mild fever diagnosed" crlf))

; Rules for determining diagnosis on the basis of patient symptoms
; Salience added to give this rule priority

(defrule Measles
  (declare (salience 100))
  (spots yes)
  (innoculated no)
  (fever high)
  =>
  (assert (diagnosis measles))
  (printout t "Measles diagnosed" crlf))

; Modified to only fire if no measles

(defrule Allergy1
  (declare (salience -100))
  (and (spots yes)
    (not (diagnosis measles)))   
  =>
  (assert (diagnosis allergy))
  (printout t "Allergy diagnosed from spots and lack of measles" crlf))  

(defrule Allergy2
  (rash yes)
  =>
  (assert (diagnosis allergy))
  (printout t "Allergy diagnosed from rash" crlf))

(defrule Flu
  (sore_throat yes)
  (fever mild|high)
  =>
  (assert (diagnosis flu))
  (printout t "Flu diagnosed" crlf))

; Rules for recommedaing treatments on the basis of
; Diagnosis facts created.

(defrule Penicillin
  (diagnosis measles)
  =>
  (assert (treatment penicillin))
  (printout t "Penicillin prescribed" crlf))

(defrule Allergy_pills
  (diagnosis allergy)
  =>
  (assert (treatment allergy_shot))
  (printout t "Allergy shot prescribed" crlf))

(defrule Bed_rest
  (diagnosis flu)
  =>
  (assert (treatment bed_rest))
  (printout t "Bed rest prescribed" crlf))

(defrule None
  (declare (salience -100))
  (not (diagnosis ?))
  =>
  (printout t "No diagnosis possible -- consult human expert" crlf))

Spotkania

Materiały

pl/miw/2009/miw09_xtt_clips.1251200505.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:58 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0