View page as slide show

HJED

Wstęp

 • HJed (HeKatE Java Editor) jest to zintegrowane środowisko graficzne, które udostępnia intuicyjny, przejrzysty i przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny, umożliwiający tworzenie diagramów ARD oraz wykonywanie na nich różnego rodzaju operacji.
 • Narzędzie zostało napisanego w języku Java, funkcjonalnością odpowiada narzędziu VARDA.
 • Aplikacja została stworzona w oparciu o popularny wzorzec MVC (Model, View, Controller). Założeniem tego wzorca jest podzielenie aplikacji na niezależne części modelu, widoku i kontrolera, ułatwiając w ten sposób manipulowanie poszczególnymi częściami i ich refaktoring.

Podstawowa funkcjonalność

 • Tworzenie nowego diagramu
 • Dodawanie atrybutów
 • Tworznie własności
 • Wykonywanie operacji finalizacji
 • Wykonywanie operacji podziału

Rozszerzona funkcjonalność

 • Eksport modelu do formatu XML
 • Wczytywanie modelu z formatu XML
 • Zapis diagramów w formie graficznej
 • Eksport do kodu Prolog
 • Generowanie diagramu łączonego

Refaktoring

 • Zmiana nazwy atrybutu
 • Usuwanie atrybutu
 • Ponowne wykonywanie finalizacji lub podziału
 • Dodawanie zależności pomiędzy własnościami
 • Dodawanie atrybutów do własności

Diagram pakietów

Zastosowanie wzorca MVC

Wykorzystanie dodatkowych klas

Klasy reprezentujące diagram ARD

Diagram sekwencji uruchamiania aplikacji

pl/miw/2009/present/hjed.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0