Sprawozdanie 2

Robot: Franek
Data wykonania: 12.05.2010, godz:17.00
Autorzy: Łukasz Bartos, Grzegorz Świeczkowski, Paulina Mlaś

Przygotowanie do pracy

Pracowaliśmy używając robota Franek, do którego zamocowaliśmy czujnik zbliżeniowy. Następnie zrestartowaliśmy komputer, aby usunąć wszelkie poprzednie ustawienia.

Połączenie bluetooth

Po wpięciu adaptera bluetooth, urządzenia udało nam się sparować. Następnie pobraliśmy i rozpakowaliśmy paczkę plnxt-m0.tar.gz. Edytowaliśmy plik plnxt.pl dodając linię:

nxt_robot_definition(franek,'/dev/rfcomm6',bt,off,on_demand,17.5,11,'C','B','A',false,'S1','S2','S3','S4')

Praca w powłoce SWIPL

Uruchomiliśmy powłokę SWIPL używając polecenia pl, następnie skompilowaliśmy plik plnxt.pl przy pomocy komendy [plnxt]. Później próbowaliśmy nawiązać połączenie używając komendy nxt_open, niestety w tym momencie nasza praca praktycznie się zakończyła ponieważ ta operacja (wielokrotnie) nie zakończyła się sukcesem- brak informacji zwrotnej.

Wnioski i spostrzeżenia

Problemy z połączeniem praktycznie wykluczały możliwość efektywnej pracy z robotem, być może było to związane z dużą ilością połączeń.

pl/dydaktyka/piw/2010/sprawozdania/piw20100512-17b.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0